Người yêu thanh niên vẫn đeo khăn quàng đỏ anh em ạ. Không dám đút cu mà chỉ ngồi bóp vú với sóc lọ thôi. Cũng không thấy dạy em nó làm bài kèn cho vui vẻ. Đến khổ với mấy ông thích gặm cỏ non này.

Visited 101.943 times, 11 visit(s) today