Chị máy bay 93 vẫn còn múp míp lồn địt vào vẫn khít khìn khịt. Mới...