Mấy em áo dài nhưng bên trong mặc lọt khe là phải địt như này mới...