Nữ dancer Thắm Tây và bộ ảnh sex được bán trên onlyfans. Nhiều người cho răng đây là lúc mới bắt đầu và nghề của Thắm còn bây giờ Thắm đắt show và không còn bán ảnh sex trên quạt nữa. Có nhiều ý kiến lại chỉ nói đây là một người giống với Thắm thôi.

Visited 7.454 times, 15 visit(s) today