Ôi cuộc đời tại sao bao ngàng trái. Nhìn em như này mà chưa 18 đợi đển lúc đủ tuổi chắc anh không chịu nổi.

Visited 3.680 times, 63 visit(s) today