Tuy ở trong vườn hồng nhưng lại thấy đào rất ngon. Một cảm giác khá mới lạ cho anh em khi đi hái trái cây.

Visited 2.763 times, 67 visit(s) today